Browsing Category

REDAKTOR SEÇİMİ

Autizm sindromu belə yaranır

Autizm – er­kən yaş  döv­rün­də baş­la­yan, so­si­al mü­na­si­bət­lər və ün­siy­yət sfe­ra­sın­da prob­lem­lə­rin…